Arka plan: Sağlık hizmet standardlarının Avrupalı ülkelerde benzer olduğu beklentilerine karşın HIV´in yaygınlaşma oranının ve HIV´i önleme ve tedavi amacıyla kullanılan araçların bölgeden bölgeye birbirinden farklılık gösterdiği görülüyor. Bu eşit olmayan durum yerel siyasal süreçlerin, siyasal gelişmelerin ve aktivizm şekillerininin birbirinden değişik olmasından kaynaklanıyor. Bu koşullar altında farklı vatandaşlık modelleri ortaya çıkmış, insanlara  HIV ile ilgili mutlak tedavi olma hakkının tanınmasının yanısıra onlara bazı (vatandaşlık) görevlerini yerine getirmeleri de dayatılmıştır.  EUROPACH sağlık hizmetleri ve vatandaşlık modelleri arasındaki tarihsel ve güncel ilişkileri, özellikle Avrupa´daki  yerel sağlık politikalarının ortak müştereklerin oluşturulması ve şekillendirilmesi ekseninde araştırıp incelemekte.

Araştırma çerçevesi: EUROPACH, HIV/AIDS´ın Almanya, Polonya, İngiltere, Türkiye ve Avrupa düzeyinde tartışıldığı sosyal-politik alanları (policy world) yeniden inşa ediyor. „Sosyal politik alanların“ araştırma yaklaşımı sadece siyasal araç ve ajandaların analizini değil, aynı zamanda bunların ortaya çıkışını, uygulanmasını ve reddedilişini de kapsamakta. Almanya, Polonya, İngiltere ve Türkiye gibi ülkelerin Avrupa Birliği ve Avrupa´nın diğer kurumsal yapılarıyla farklı şekillerde ilişki ve konumlarda olmaları, vaka araştırmalarında „Avrupa“ ve „Vatandaşlık“ fikir ve kavramlarının aslında ne kadar değişken ve kaygan olduğunu anlamayı sağlıyor.

Yöntem: EUROPACH, Almanya, Polonya, İngiltere ve İsviçre´den dört araştırma grubu ile 14 sivil toplum kuruluşundan oluşmakta. Sivil toplum kuruluşları partner organizasyonlar olarak araştırma süreci içinde araştırmayı danışman olarak desteklemekte. Araştırmacılar arşiv taraması, önemli aktörlerle mülakat ve katılımcı gözlemlerini sağlık hizmetleri, aktivizm ve kurumsal alanlarda gerçekleştirip, araştırma ve incelemelerine aynı zamanda siyasal sanatın HIV/AIDS ile mücadelesini de dahil edecekler.

Kamusal fayda:  HIV/AIDS ile ilgili sosyal-politik alanlardaki tartışmalara bugüne kadar yön veren yerel ve ulus-aşırı hikayeleri sergileyebilmek için araştırmacılar interaktif haritalar geliştirecek. Bunun yanısıra Avrupa´nın HIV/AIDS tarihine dair mülakatlardan, belgelerden oluşan bir arşiv kurulacak. İnteraktif harita ve arşive araştırma projesinin internet sayfasından kolayca erişebilir olmakla birlikte, bunlar aynı zamanda HIV/AIDS´ten dolayı süregelen tehlikelere karşı yeni stratejilerin geliştirilmesine de katkıda bulunacaklar.