List poparcia dla Biennale Warszawa // Statement of Solidarity with Warsaw Biennale

Zobacz list z podpisami (po polsku i angielsku) / See the letter with signatures (in Polish and English): List/Letter

 

Jako badaczki i badacze, przedstawicielki instytucji, oddolnych inicjatyw oraz organizacji pozarządowych współtworzących wystawę HIVstorie: Żywe polityki w ramach Biennale Warszawa, która odbyła się w dniach 31 stycznia - 1 marca 2020, chcemy wyrazić swój jednoznaczny sprzeciw wobec nieuzasadnionych ataków politycznych na Biennale Warszawa oraz współtworzoną przez nas wystawę. 

Uważamy za nieakceptowalne prowadzenie politycznych kampanii polegających na oczernianiu działań i inicjatyw Biennale Warszawa mających na celu upowszechnianie sztuki, wyników badań naukowych, tworzenie przestrzeni na dyskusje polityczne. Jesteśmy oburzone i oburzeni tym, że atak na instytucję kultury, promującą takie wartości, jak równość, sprawiedliwość społeczna, dostęp do praw i wolność od przemocy i dyskryminacji, służy do rozgrywek wyborczych, propagowania homofobii i dyskredytowania oddolnych form partycypacji społecznej. Kategorycznie sprzeciwiamy się także manipulacyjnemu i całkowicie pozbawionemu kontekstu wykorzystaniu badań naukowych oraz wystawy HIVstorie do rozgrywek politycznych.

Tego rodzaju ataki przeczą w pełni ideom wolności artystycznej, autonomii badawczej i niezależności działalności kulturalnej, które stanowią podstawy demokracji. Nauka, sztuka i kultura muszą pozostać przestrzeniami dyskusji, sporu i dialogu między różnymi wizjami i ideami. Jest to jedyna gwarancja powstrzymania autorytaryzmu i ochrony demokracji.

Jeśli chcieliby Państwo podpisać list, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Dziękujemy!

Podpisz list tutaj

*** 

As researchers and representatives of institutions, grassroots initiatives and non-governmental organisations contributing to the HIVStories: Living Politics exhibition that took place in the Warsaw Biennale from Jan 31 - Mar 1 2020, we hereby condemn the recent political attacks on the Warsaw Biennale and the events organised therein, including the HIVStories exhibition.

We view it to be grossly unacceptable to conduct a political campaign that involves the denigration of Warsaw Biennale activities and initiatives, which aim to expand the reach of art and research, and offer unique spaces for social and political discussions. We are shocked and outraged that these attacks on an institution that promotes such values as equality, social justice, access to rights and the freedom from violence and discrimination are being used as part of election games, to propagate homophobia and to discredit community-led and grassroots forms of social participation. We also categorically oppose the manipulative and decontextualised wielding of academic research and the HIVstories exhibition for political purposes. 

These kinds of attacks stand in contradiction to artistic freedom, research autonomy and the independence of cultural activities that underpin democracy. Science, art and culture must maintain an openness to discussions, disagreements and dialogues of varying visions and ideas. This is the only way in which we can challenge authoritarianism and protect democracy.

If you are willing to sign the statement, please fill in the form below. Thank you! 

Sign the letter here

 

HIVhikayeleri Exhibition at dramaqueer in Istanbul

From 14 March - 10 April 2020, the HIVstories: Living Politics exhibition will be presented at dramaqueer, İstanbul Sanat Derneği in Turkey, where it will be accompanied with the presentation of books on HIV activism in Turkey, curatorial tours and a closing performance. For more information, be sure to follow the dramaqueer website. Developed as part of EUROPACH research project, and in close collaboration with the artist and curator, Alper Turan, it presents the multifaceted character of what it means to live HIV/AIDS politics in Germany, Poland, Turkey, United Kingdom and at the European level.

HIVhikayeleri: Yaşayan Politikalar | HIVstories: Living Politics  

@dramaqueer, Tarlabaşı Bulvarı 232/3 Beyoğlu, 34435 Istanbul, Turkey

Click here to download the Istanbul exhibition catalogue.

HIVstories: Living Politics in Biennale Warsaw

31.01.2020 - 1.03.2020

Biennale Warszawa 

https://biennalewarszawa.pl/

HIVstories: Living Politics was first shown in the Schwules Museum in Berlin in the autumn of 2019. Developed as part of an international research project, Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health (EUROPACH), it presents the multifaceted character of what it means to live HIV/AIDS politics in Germany, Poland, Turkey, United Kingdom and at the European level. It exhibits the ways in which HIV/AIDS policies have been - and still are - experienced, constructed, performed and negotiated by different actors: people living with HIV/AIDS, communities most affected by the epidemic, activists, health care workers, and policy makers.

Exhibition organisers: Biennale Warszawa Instytucja Kultury m.st. Warszawy, EUROPACH, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Design of the exhibition: Valerie Assman

Production of the exhibition: Biennale Warszawa

Exhibition montage: Krzysztof Krawczyński, Antoni Rylke

Poster design: Lidia Wilkosz

Click here to download the exhibition poster

Click here to download the invitation

Click here to see the side programme

 

 

Press Release: European HIV/AIDS Archive launched

December 1, 2019

 

 

A living memory of the diverse struggle against the epidemic

 

The European HIV/AIDS Archive (EHAA) is an online collection of stories and materials  of the past, present and imagined futures of the HIV/AIDS epidemic in Europe. Comprising oral history interviews from countries including Germany, Greece, Poland, Portugal, Russia and the UK, the archive allows us to delve into the complex history of the European HIV epidemic. The online EHAA recently launched, marking the end of the international research project Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health (EUROPACH). By the end of the year the archive will contain more than 100 interviews with more to come.

 

Serving as a living chronicle of the HIV epidemic in Europe, the EHAA shows the plurality of ways in which HIV/AIDS has been experienced, lived through, acted upon and challenged. The collection includes the personal accounts of people living with HIV/AIDS, representatives of communities impacted by the virus, advocates and activists, politicians and policy-makers, health care workers, employees of aid organisations, and artists. The archive demonstrates how AIDS activism has been built upon and led to unique forms of solidarity, empowerment, political intervention and organisations among people and groups with unequal access to rights and recognition. Learning from the past, is a task not often taken seriously enough, and in some quarters may be argued to have been actively resisted.  as self-evident as it may feel, is something to which peoples have proven resistant - perhaps increasingly so in recent years. This archive provides a valuable resource for appreciating and learning from a diversity of persons and groups who have been at the epicenter of the epidemic.

While international and national health governing bodies call for the “end of AIDS” by 2030, the World Health Organisation found the European region to have the second highest rate of new HIV infections in the world. With infection rates varying significantly across Europe and most affected populations, such disparities urge us to call into question the dominant narrative of a successful fight against the epidemic. Instead, they make us acknowledge an increasingly divided political landscape and a multiplicity of civil society responses to HIV/AIDS by sex workers, migrants, people who use drugs, prisoners and many more.

 

Further information and contact

The archive is hosted by Humboldt-University zu Berlin and accessible online:

https://www.euroethno.hu-berlin.de/de/institut/einrichtungen/european-hiv-aids-archive-ehaa

For further information please contact: ehaa.euroethno@hu-berlin.de

 

Download PDF in English 

Download PDF in Polish 

 

Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie

W dniu 25 i 26 listopada w Warszawie odbyła się XXVI Konferencja “Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie” organizowana przez Fundację Res Humanae. W trakcie konferencji Agata Dziuban i Justyna Struzik zaprezentowały projekt Europach w ramach sesji Historie polityk HIV/AIDS – archiwum społeczne aktywizmu. 

Badaczki przedstawiły także Europejskie Archiwum HIV/AIDS (European HIV/AIDS Archive, EHAA). Archiwum stało się punktem wyjścia do rozmowy o potrzebie i różnych strategiach budowania społecznych archiwów przedstawiających różne formy aktywizmu i polityk zdrowotnych. Razem z zaproszonymi gośćmi dyskutowano rolę pamięci o przeszłych wydarzeniach związanych z HIV w Polsce, a także społeczną potrzebą upamiętniania, tego co było. Udział w debacie wzięli: 

**Joanna Gałaj, Stowarzyszenie „Bądź z Nami”
***Wojciech Tomczyński, Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS „Sieć Plus”
***Krzysztof Kliszczyński, Lambda Warszawa
***Tomek Małkuszewski, Społeczny Komitet ds. AIDS
***Agata Stola, Fundacja Edukacji Społecznej

 

Zdjęcie: źródło - @ Facebook / Fundacja Res Humanae (od lewej - Wojciech Tomczyński, Agata Stola, Krzysztof Kliszczyński)

Ein Problem, andere Erfahrungen und Realitäten

Im Rahmen der Ausstellung "Problem gelöst? Geschichte(n) eines Virus" stellen EUROAPCH Teammitglieder, Zülfukar Çetin und Peter-Paul Bänziger, das Buch "Aids und HIV in der Türkei" am 10. November um 14 Uhr in der Shedhalle in Zürich vor. Sergiu Grimalschi von der Berliner Aidshilfe wird auch über die Situation in Russland und der Ukrain vortragen. Die Webseite der Ausstellung bietet mehr Information über das Begleitprogramm an.

Creative Sick States: AIDS, CANCER, HIV

On November, 8th in Poznań in Galeria Miejska Arsenał Agata Dziuban, Todd Sekuler and Justyna Struzik participated in an opening of the exhibition "Creative Sick States: AIDS, CANCER, HIV" during which they presented EUROPACH project and European HIV/AIDS Archive.

The exhibition has been curated by a research group: Luiza Kempińska, Paweł Leszkowicz, Zofia nierodzińska, Jacek Zwierzyński. 

"Creative Sick States: AIDS, CANCER, HIV is an art exhibition, though it also postulates access to knowledge. For that reason, apart from presenting art, we show visual, educational materials about HIV and AIDS, breast and prostate cancer, stoma and HPV. These materials deepen the therapeutic nature of the exposition, which is accompanied by meetings and workshops. Arsenal becomes a meeting point for art, education and care. In an interdisciplinary way, it breaks the boundaries among various areas of care about people and the environment, proving thus that a disease is not a private matter but a political one." 

Source: FB/Galeria Miejska Arsenał 

 

 

"Sie bekommen, was sie verdienen." HIV-positive Menschen in Haft

Herzliche Einladung zur Teilführung durch die Ausstellung "HIVstories - Living Politics" am Mittwoch, 6.11., 16-17:30h im Schwulen Museum in Berlin!

Zusammen mit Bärbel Knorr von der Deutschen AIDS-Hilfe werfen wir anhand
der Ausstellungsobjekte zum Thema HIV/AIDS und Haft einen Blick zurück
und diskutieren die zentralen Knackpunkte, Konflikte und die Frage,
welche Möglichkeiten Recht und Gesetz in Zeiten bieten, in denen
Inhaftierten weniger als Menschen und mehr als Sicherheitsrisiken
behandelt werden.

Die Veranstaltung ist Teil der Aktionstage Gefängnis.

Gutes Leben imaginieren – interdisziplinäre Gespräche zwischen Aktivismus, Kunst und Wissenschaft

Wir möchten Sie/Euch hiermit herzlich zum partizipativen Workshop Gutes Leben imaginieren – interdisziplinäre Gespräche zwischen Aktivismus, Kunst und Wissenschaft am kommenden Mittwoch den 23.10. mit Lea Dickopf (M.A.), Dr. Eugen Januschke, Tanja Gangarova und Vertreter*innen der Mobilen Theatergruppe AfroLebenPlus um 18Uhr im Schwulen Museum einladen: https://www.schwulesmuseum.de/veranstaltung/gutes-leben-imaginieren-interdisziplinaere-gespraeche-zwischen-aktivismus-kunst-und-wissenschaft/

Die Absicht des Workshops ist es durch ein sogenanntes „Austauschformat“ nicht nur die Diversität von HIV als gesellschaftliches Phänomen aufzuzeigen, sondern auch Raum für kritische Diskussionen über politische und gesellschaftliche Strukturen, medizinische Diskurse, Handlungsräume und Stereotypen, die häufig mit HIV verbunden werden und zur Stigmatisierung und Diskriminierung unterschiedlicher Gruppen beitragen können, zu schaffen.

Neben den verbalen Vorträgen wird es im Laufe des Workshops darüber hinaus einen kurzen künstlerischen Beitrag der Mobilen Theatergruppe AfroLebenPlus von der Deutschen Aidshilfe geben.

Aufgrund der begrenzten Anzahl der Teilnehmer*innen, bitten wir um eine Anmeldung im Vorfeld an die folgende E-Mail-Adresse: oertelno@hu-berlin.de. Der Workshop ist für alle Teilnehmer*innen umsonst. Er findet als Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung "HIVstories: Living Politics", die noch bis zum 11. November zu besuchen ist, statt.

Exhibition Problem gelöst?

Problem gelöst? Geschichte(n) eines Virus

 

fragments/parts of the exhibition Problem solved? Stories of a virus

exhibition and events at Shedhalle Zurich 1 November 2019 – 5 January 2020

opening 31 October

http://www.geschichten-eines-virus.ch

The exhibition responds to the current mood on Hiv/ Aids, which today has largely lost its horror due to medical advancements. The fact that Hiv infection is no longer a certain death sentence, at least in Western countries, is a great relief.

Educational campaigns moved to preventive campaigns and general awareness on sexual health. Nevertheless, many people continue to be under-informed about the consequences of infections. This is accompanied by the stigmatization of people living with Hiv despite achievements in research and the medical practice to be able to treat Hiv as a chronicle disease, if medication is accessible. Much of the decade-long struggle for recognition and support has disappeared from the social memory. The problem is not solved yet.

With an interdisciplinary approach problem solved? stories of a virus tells the sociopolitical and aesthetic history of the so-called Aidscrisis of the 1980s and 1990s with the example of the city of Zurich, Switzerland and from the point of view of those affected.

The exhibit focuses on Hiv/Aids in the context of sociopolitical aspects, medical history, community work, culture of remembrance, proceeding from stories here in Zurich in the 80s and 90s and across boarders, reaching out to the global and local situation of today. We collaborate with different NGOs and institution, linking artistic positions with historical and current information, facts and activism. The exhibition implies topics that remain largely unlisted in the historical, institutional canon: effects, consequences and actions within the gay-lesbian-queer community and other affected groups; the numerous self-organized initiatives in terms of care but also on funeral and remembrance culture.

Using the example of the city of Zurich and Switzerland, the exhibition traces a “social aesthetics” characterized by the disappearance of individual bodies and the simultaneous emergence of solidary communities.

1 2 3 4 5

Project related news