List poparcia dla Biennale Warszawa

Jako badaczki i badacze, przedstawicielki instytucji, oddolnych inicjatyw oraz organizacji pozarządowych współtworzących wystawę HIVstorie: Żywe polityki w ramach Biennale Warszawa, która odbyła się w dniach 31 stycznia - 1 marca 2020, chcemy wyrazić swój jednoznaczny sprzeciw wobec nieuzasadnionych ataków politycznych na Biennale Warszawa oraz współtworzoną przez nas wystawę.

Uważamy za nieakceptowalne prowadzenie politycznych kampanii polegających na oczernianiu działań i inicjatyw Biennale Warszawa mających na celu upowszechnianie sztuki, wyników badań naukowych, tworzenie przestrzeni na dyskusje polityczne. Jesteśmy oburzone i oburzeni tym, że atak na instytucję kultury, promującą takie wartości, jak równość, sprawiedliwość społeczna, dostęp do praw i wolność od przemocy i dyskryminacji, służy do rozgrywek wyborczych, propagowania homofobii i dyskredytowania oddolnych form partycypacji społecznej. Kategorycznie sprzeciwiamy się także manipulacyjnemu i całkowicie pozbawionemu kontekstu wykorzystaniu badań naukowych oraz wystawy HIVstorie do rozgrywek politycznych.

Tego rodzaju ataki przeczą w pełni ideom wolności artystycznej, autonomii badawczej i niezależności działalności kulturalnej, które stanowią podstawy demokracji. Nauka, sztuka i kultura muszą pozostać przestrzeniami dyskusji, sporu i dialogu między różnymi wizjami i ideami. Jest to jedyna gwarancja powstrzymania autorytaryzmu i ochrony demokracji.

Podpisz list

// Jeśli chcieliby Państwo podpisać list, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Dziękujemy!

Formularz do podpisu

Zobacz list z podpisami (po polsku i angielsku): List

O wystawie

 

Wystawa HIVstorie: Żywe polityki była zwieńczeniem prac badawczych realizowanych w ramach międzynarodowego projektu badawczego Aktywizm, obywatelstwo, zdrowie: Rozwikływanie historii europejskich polityk HIV/AIDS (Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health, EUROPACH). Projekt realizowany był przez cztery instytucje badawcze: Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Goldsmiths College London, Uniwersytet w Bazylei, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Wystawa prezentowała różne oblicza żywych polityk HIV/AIDS w Niemczech, Polsce, Turcji, Wielkiej Brytanii i na poziomie europejskim. Pokazywała, w jaki sposób polityki te były i są przeżywane, konstruowane, odtwarzane i negowane przez różnorodnych aktorów: osoby żyjące z HIV/AIDS, społeczności szczególnie dotknięte epidemią, aktywistki i aktywistów, lekarki i lekarzy, polityczki i polityków. Wystawę zorganizowały następujące instytucje: projekt EUROPACH, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biennale Warszawa Instytucja Kultury m.st. Warszawy, przy wsparciu finansowym agencji Humanities in the European Research Area (HERA), a także w kooperacji z partnerami społecznymi: organizacjami pozarządowymi działającymi w polu profilaktyki HIV i redukcji szkód.

Statement of Solidarity with Warsaw Biennale

As researchers and representatives of institutions, grassroots initiatives and non-governmental organisations contributing to the HIVStories: Living Politics exhibition that took place in the Warsaw Biennale from Jan 31 - Mar 1 2020, we hereby condemn the recent political attacks on the Warsaw Biennale and the events organised therein, including the HIVStories exhibition.

We view it to be grossly unacceptable to conduct a political campaign that involves the denigration of Warsaw Biennale activities and initiatives, which aim to expand the reach of art and research, and offer unique spaces for social and political discussions. We are shocked and outraged that these attacks on an institution that promotes such values as equality, social justice, access to rights and the freedom from violence and discrimination are being used as part of election games, to propagate homophobia and to discredit community-led and grassroots forms of social participation. We also categorically oppose the manipulative and decontextualised wielding of academic research and the HIVstories exhibition for political purposes.

These kinds of attacks stand in contradiction to artistic freedom, research autonomy and the independence of cultural activities that underpin democracy. Science, art and culture must maintain an openness to discussions, disagreements and dialogues of varying visions and ideas. This is the only way in which we can challenge authoritarianism and protect democracy.

Sign the letter

// If you are willing to sign the statement, please fill in the form below. Thank you! 

Form to sign the letter

See the letter with signatures (in Polish and English): Letter

About the exhibition

 

The HIVstories: Living Politics exhibition developed as part of the international research project, Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health. This project was conducted by four research institutions: Goldsmiths College London, Humboldt-Universität zu Berlin, University of Basel and Jagiellonian University in Krakow.

The exhibition presented the multifaceted character of hat it means to live HIV/AIDS policies in Germany, Poland, Turkey, the United Kingdom and at the European level. It exhibited the ways in which HIV/AIDS policies have been - and still are - experienced, constructed, performed and negotiated by different actors: people living with HIV/AIDS, communities most affected by the epidemic, activists, health care workers, and policy-makers. It was organised with the financial support of the Humanities in the European Research Area (HERA) agency, and in cooperation with a variety of social partners, including especially non-governmental organisations working in the fields of HIV prevention and harm reduction.

Podpisy // Signatures

***

dr Agata Dziuban, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Marcin Lubaś, Profesor UJ, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Justyna Struzik, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

***

 1. Szymon Adamczak, artysta/artist
 2. Erika Apli, Háttér Society
 3. Valerie Assmann, Designer
 4. Jowita Baran, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 5. Magdalena Bartnik, Fundacja Polityki Społecznej PREKURSOR
 6. Peter-Paul Bänziger, University of Basel
 7. Logan Bellew, State University of New York - New Paltz
 8. Andriana Benčić Kužnar, Jasenovac Memorial Site
 9. Tamás Bereczky, European Patients' Academy on Therapeutic Innovation EUPATI
 10. Edwin Bernard, HIV Justice Network
 11. Beate Binder, Humboldt-University Berlin
 12. Lina Bonde, Humboldt University
 13. Mag. Andreas Brunner, QWIEN - Center for Queer History Vienna
 14. Prof Pat Caplan, Goldsmiths University of London
 15. Zülfukar Çetin, Evangelische Hochschule Berlin
 16. Paul Clift
 17. Ben Collins, ReShape/International HIV Partnerships
 18. Sofia Crisostomo, Grupo de Ativistas em Tratamentos
 19. Chris Cziria 
 20. Dr Sarah De Nardi, Western Sydney University, Australia
 21. Daniel De Schryver,Janssen
 22. Henrike Donner, Goldmsiths, University of London
 23. mgr Marta Dora, Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej 'Jeden Świat'
 24. Lee Elizabeth Douglas, New York University - Madrid
 25. Luca Dudits, Háttér Society
 26. Zuzanna Dziuban, Austriacka Akademia Nauk
 27. Dr. Friederike Faust, Humboldt-University, Berlin
 28. Maria Flis, Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 29. Victoria Goddard, Goldsmiths University of London
 30. EJ Gonzalez-Polledo, Goldsmiths University of London
 31. Alfredo González-Ruibal, Institute of Heritage Sciences
 32. Monika Grotecka, Stowarzyszenie Program Stacja
 33. André Hertrich, Austrian Academy of Sciences, Vienna
 34. Ingrid Heyne
 35. Marije Hristova, University of Warwick
 36. Júlia Hizsnyan, student
 37. Kaisa Immonen        
 38. Angelika Jeger, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii
 39. dr Piotr Juskowiak, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 40. Kobi Kabalek, Penn State University
 41. Apostolos Kalogiannis, European AIDS Treatment Group (EATG)
 42. Zuzanna Kapciak, studentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 43. Agi Keltai, independent european citizen
 44. Maciej Kępka, Stowarzyszenie Program Stacja
 45. Witold Klaus, Instytut Nauk Prawnych PAN
 46. Marta Klekotko, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
 47. Jakub Konecki, Uniwersytet Jagielloński
 48. Ewa Kopczyńska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 49. Beata Kowalska, Instytut Socjologii UJ
 50. Eva Kovacs, Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies
 51. Aleksandra Kozłowska, Socjologii Feministycznej KNSSS UJ
 52. Tamás Körtvélyessy, Reàl Dance Company
 53. Patrycja Król, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 54. Seweryn Krupnik, Uniwersytet Jagielloński
 55. Ewa Krzaklewska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 56. Katarzyna Krzemińska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
 57. dr hab. Grażyna Kubica-Heller, prof. UJ, Instytut Socjologii UJ
 58. Martin Lengwiler, University of Basel, Switzerland
 59. Kerstin Letsch, "Rostock hilft" e.V.
 60. Elena Liber, Goldsmiths, University of London
 61. Claire Loussouarn, Goldsmiths, University of London, UK
 62. Alicja Lumer, Instytut Socjologii UJ, Sekcja Socjologii Feministycznej KNSSS UJ
 63. Dorota Łanoszka, Uniwersytet Jagielloński
 64. Robert Łukasik, Zjednoczenie "Pozytywni w Tęczy"
 65. Olga Maciejewska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 66. Agata Majewska, studentka Uniwersytetu Gdańskiego
 67. Péter Makai, Linnaeus University, Sweden
 68. dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego 
 69. dr hab. prof. UAM Marianna Michałowska, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 70. Małgorzata Michel, Uniwersytet Jagielloński
 71. Olga Michrowska, Sex Work Polska
 72. Ben Miller, Vorstand, Schwules Museum Berlin; Doctoral Fellow, Freie Universität, Friedrich Meinecke Institut, Graduate School Global Intellectual History
 73. Toni Montserrat, Pacientes LMC / EUPATI / CML Advocates Network
 74. Martyna Możdrzeń, Sex Work Polska
 75. Jakub Muchowski, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 76. Michał Muskała, Społeczny Komitet ds. AIDS
 77. Laura Muñoz, Encinar            University of Extremadura
 78. Emily Jay Nicholls, London School of Hygiene and Tropical Medicine
 79. Zofia nierodzińska, Galeria Miejska Arsenał
 80. Noora Oertel, Humboldt Universität zu Berlin
 81. Adam Pajor, Uniwersytet Jagielloński
 82. Oksana Panochenko, AIDS Action Europe
 83. Simone Pareigis, SHG Leukämie- u. Lymphompatienten Halle
 84. Sini Pasanen, Positiiviset, HivFinland
 85. Vjeran Pavlaković, University of Rijeka
 86. Michał Pawlęga, Fundacja Prekursor
 87. Julia Pawlikowska, Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński
 88. Klaudia Piątek, Uniwersytet Jagielloński
 89. Frances Pine, University of London
 90. Weronika Pochwała, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
 91. Anna Rapacz, Socjologia, Uniwersytet Jagielloński
 92. Anna Ratecka, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 93. Layla Renshaw, Kingston University, London
 94. Mateusz Romanowski, Stowarzyszenie Program Stacja
 95. Marsha Rosengarten, Goldsmiths, University of London, UK
 96. Michael Rynne, CLL Ireland
 97. Irena Rzeplińska, Profesor em. Instytut Nauk Prawnych PAN
 98. Peter Sarosi, I am in pension
 99. Todd Sekuler, Humboldt-Universität zu Berlin
 100. Roma Sendyka, Uniwerystet Jagielloński
 101. Dr. Alex Schneider, Life4me.plus to fight AIDS, Hepatitis C and Tuberculosis
 102. Heiner Schulze, Schwules Museum
 103. Tomasz Sikora, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 104. Joanna Skonieczna, Kampania Przeciw Homofobii
 105. Agata Skórzyńska, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 106. Krystyna Slany, Uniwersytet Jagielloński
 107. Annemarie Sluijmers, NVLE
 108. Marta Smagacz-Poziemska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 109. Aleksandra Stańczak-Wiercioch, Fundacja Polityki Społecznej Prekursor
 110. Julia Strożecka, Uniwersytet Jagielloński
 111. Natalia Styrnol,
 112. Miran Šolinc, chair Društvo ŠKUC, Slovenia
 113. Anna Szwed, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 114. Bryan Teixeira
 115. Klaudia Tkacz, Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński
 116. Wojciech J. Tomczyński, Stowarzyszenie "Sieć Plus"
 117. Bogdan Trandafir, National Union of Organizations of People Affected by HIV/AIDS (UNOPA)
 118. David Trigos, Europso
 119. Aleksandra Trybalska, Instytut Socjologii UJ, Sekcja Socjologii Feministycznej KNSSS Uniwersytet Jagielloński
 120. Heidemarie Uhl, Austrian Academy of Sciences
 121. Kaya Uzel, University College London
 122. Robert van der Laarse, University of Amsterdam
 123. Pieter Vanholder, European AIDS Treatment Group (EATG)
 124. dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
 125. Eliza Walkowska, Uniwersytet Jagielloński
 126. Aleksandra Wagner, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 127. Marta Warat, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 128. Julia Warmuz, Sekcja Socjologii Feministycznej KNSSS UJ
 129. Martyn Wemyss, Goldsmiths, University of London, Anthropology Department
 130. Sytse Wierenga, SPECS, Barcelona
 131. Barbara Worek, Uniwerstytet Jagielloński
 132. Dominik Wzorek, Instytut Nauk Prawnych PAN
 133. Faustyna Zdziarska, Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński
 134. Katarzyna Zielińska, Uniwersytet Jagielloński
 135. Gislinde Zimmermann, retired
 136. dr Jadwiga Zimpel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 137. Jacek Zwierzyński, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

 


 

Solidarity Letter with Biennale Warsaw